BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR

 

Energiprogram

Energinet er et program for overvåking av energiforbruk. Tiltakene  har gitt oss energibesparelse på 18,4% første halvår i år 

Klimanøytralt kjøleanlegg

Senteret er Norges første kjøpesenter med tilnærmet klimanøytralt kjøleanlegg. Isvannsanlegget har CO2 som kjølemedie, samtidig gjenvinnes all varme fra fancoils og kjølemaskiner slik at behovet for å tilføre ekstra varme blir minimalt.

Miljøbevissthet; energi, avfall, internt, eksternt 

6 nye ventilasjonsanlegg med meget god varmegjenvinning, samt nytt kjøleanlegg har allerede gitt store besparelser.

I hovedsak er det nå LED-belysning. SD-anlegget har ny funksjon for tidsstyring av lys, i tillegg til bevegelsessensorer som begrenser lystiden i kjøpesenteret. Ytterligere store investeringer er budsjettert.

Energinet registrerer avfallsmengder, sorteringsgrad og type avfall. Dette øker fokus på kildesortering, og gjør det enkelt å agere. Senteret samarbeider tett med Norsk Gjenvinning og Evotek i forhold til avfallshåndteringen.

Det er gjort en enorm oppgave for å bli Breeam in Use-sertifisert, og arbeidet vil fortsette. Senteret har tilrettelagt for sykkelparkering og kjøper miljømerket papir både innenfor renovasjon og i markedsføringen. Ved likeverdige tilbud, foretrekkes kortreist og / eller miljøsertifiserte bedrifter.

Senteret har 16 fraksjoner og godt merket system på oversiktlig og ryddig avfallsrom. Gjennom Energinett er det enkelt å følge opp kildesortering, og enkelt å se hvor det skal ageres. Varsling med sms til driftspersonell når restavfallskomprimator er full.

Buskerud Storsenter har i dag 81% sorteringsgrad og med meget god varmegjenvinning – opptil imponerende 85% gjenvinningsgrad.

Buskerud Storsenter støtter den lokale idretten

Var det ikke for lokale krefter, ildsjeler, så vel som talenter, ville idretten vært fattig, og Buskerud Storsenter sponser både topp og bredde. Vi er stolte sponsorer av:

MIF A-lag

IBK

Eiker Golfklubb

Solbergbanen

Mjøndalshallen

Lokale lag, foreninger og skoler støttes med premier, annonser i programblad, 17. mai arrangementer osv, i tillegg til å tilby gratis standplass til kakelotteri ol.