BÆREKRAFT OG MILJØBEVISSTHET

 

Energiprogram

Energinet er et program for overvåking av energiforbruk. Tiltakene  har gitt oss energibesparelse på 18,4% første halvår i år 

Klimanøytralt kjøleanlegg

Senteret er Norges første kjøpesenter med tilnærmet klimanøytralt kjøleanlegg. Isvannsanlegget har CO2 som kjølemedie, samtidig gjenvinnes all varme fra fancoils og kjølemaskiner slik at behovet for å tilføre ekstra varme blir minimalt.

Miljøbevissthet; energi, avfall, internt, eksternt 

6 nye ventilasjonsanlegg med meget god varmegjenvinning, samt nytt kjøleanlegg har allerede gitt store besparelser.

I hovedsak er det nå LED-belysning. SD-anlegget har ny funksjon for tidsstyring av lys, i tillegg til bevegelsessensorer som begrenser lystiden i kjøpesenteret. Ytterligere store investeringer er budsjettert.

Energinet registrerer avfallsmengder, sorteringsgrad og type avfall. Dette øker fokus på kildesortering, og gjør det enkelt å agere. Senteret samarbeider tett med Norsk Gjenvinning og Evotek i forhold til avfallshåndteringen.

Det er gjort en enorm oppgave for å bli Breeam in Use-sertifisert, og arbeidet vil fortsette. Senteret har tilrettelagt for sykkelparkering og kjøper miljømerket papir både innenfor renovasjon og i markedsføringen. Ved likeverdige tilbud, foretrekkes kortreist og / eller miljøsertifiserte bedrifter.

Senteret har 16 fraksjoner og godt merket system på oversiktlig og ryddig avfallsrom. Gjennom Energinett er det enkelt å følge opp kildesortering, og enkelt å se hvor det skal ageres. Varsling med sms til driftspersonell når restavfallskomprimator er full.

Buskerud Storsenter har i dag 81% sorteringsgrad og med meget god varmegjenvinning – opptil imponerende 85% gjenvinningsgrad.